Tuż przed właściwą uprawą gleby należy wysiać odpowiednie dawki nawozów mineralnych uwzględniające zasobność gleby. Wiosenna uprawa roli ma za zadanie spulchnienie gleby na głębokość 12-14 cm, wyrównanie pola, rozkruszenie brył, wymieszanie uprzednio wysianych nawozów. Na glebach lżejszych należy stosować kultywatory, brony zębowe, a na glebach ciężkich niezakamienionych glebogryzarki, brony wirnikowe lub brony rotacyjne.